PCV

PCV – polichlorek winylu (PCW, PVC) – tworzywa sztuczne otrzymywane w wyniku polimeryzacji chlorku winylu. Ma właściwości termoplastyczne, charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną. Skrót PCV, powszechnie używany w Polsce, jest niepoprawny logicznie oraz językowo. W nazewnictwie międzynarodowym używa się wyłącznie skrótu PVC. W języku polskim poprawny jest skrót PCW.

PCV – zastosowanie:

 • W medycynie:
  • Dreny.
  • Cewniki.
  • Strzykawki.
  • Sondy.
 • W budownictwie.
  • Stolarki okiennej i drzwiowej.
  • Do produkcji wykładzin podłogowych.
  • Rur i kształtek do wykonywania instalacji w budynkach.
  • Akcesoriów (w postaci różnych listew wykończeniowych).
 • Materiał elektroizolacyjny.
 • W sporcie:
  • Do pokrycia boisk piłki koszykowej.
  • Do pokrycia boisk piłki siatkowej.
  • Do pokrycia boisk piłki ręcznej.
  • Do pokrycia stoków zjazdowych, peronów kolejek linowych i wyciągów narciarskich.
  • Jako igielit, stosowany do pokrycia nawierzchni skoczni narciarskich.
  • Do pokrycia boisk halowej piłki nożnej.
 • W reklamie:
  • Breloki.
  • Gadżety.
 • Do wyrobu kart ID (bankomatowych, dostępu, rozliczania czasu pracy).
 • Do wyrobu opakowań (głównie przeźroczystych) do cieczy i proszków.
 • Płyty gramofonowe, potocznie zwane winylowymi.

 

Skontaktuj się z nami:
Izoplex Dawid Szczęsny
ul. Gnieźnieńska 15
40-143 Katowice
tel. 796-674-839
fax. 32-445-07-64
e-mail: izoplex@izoplex.pl